Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

Φορολογία εισοδήματος 2013: Πως οι κυβερνώντες κοροϊδεύουν τους ευπατρίδες και γιατί έχουν υστέρηση εσόδων

Παρακάτω παραθέτω ένα εικονικό-πραγματικό γεγονός, όπως προέκυψε από την εμπειρία μου κατά την διάρκεια της δήλωση του εισοδήματός μου. Αυτό που μου κέντρισε την περιέργεια ήταν ο κωδικός 075 και 076 του πίνακα 7.

Έτσι μπήκα στον πειρασμό να "παίξω" με τις παραμέτρους, για να δω πότε θα μηδενίσω το χρεωστικό ποσό που οφείλω στην εφορία. Τώρα πια με την ειδική εισφορά αλληλεγγύης είναι δύσκολο αν όχι αδύνατο το ποσό αυτό να είναι πιστωτικό.


Σύμφωνα με την δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2013 για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2012 έως 31/12/2012 και συγκεκριμένα στον κωδικό 075 και 076 του Πίνακα 7 που αφορά τα ποσά δαπανών που αφαιρούνται  από το συνολικό εισόδημα ή από το φόρο, ο φορολογούμενος μπορεί να δηλώσει το ποσό που έχει δώσει για δωρεά στον λογαριασμό αλληλοβοήθειας για την απόσβεση του δημόσιου χρέους.


Το ποσό που αφαιρείται από την συνολική εκκαθάριση ανέρχεται στο 20,3% του ποσού της συγκεκριμένης δωρεάς. Πιο συγκεκριμένα, εάν ο φορολογούμενος κάνει δωρεά 1000 ευρώ, για να συνεισφέρει στην μείωση του δημόσιου χρέους, τότε του αφαιρούνται 203 ευρώ (1000 x 20.3%). Από τον κάθε φορολογούμενο, σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 ν.3986/2011 ΠΟΛ 1167/11, προκύπτει το ποσό, χρεωστικό ή πιστωτικό, που πρέπει να αποδώσει ή να του αποδοθεί.

Σε μία πραγματική περίπτωση, όπως του υπογράφοντα, οφείλω στο κράτος – μετά από τους υπολογισμούς των εισοδημάτων, των φόρων και των δαπανών που έχω δηλώσει – το ποσό των 493.59 ευρώ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, το ποσό αυτό προέκυψε χωρίς να έχει γίνει από μέρος μου οποιαδήποτε δωρεά, όπως ορίζει ο πίνακας 7, συμπεριλαμβανόμενης και της  δωρεάς για την απόσβεση του δημόσιου χρέους.

Πιο συγκεκριμένα εάν προσωπικά έδινα δωρεά για το δημόσιο χρέος το ποσό των 500 ευρώ, τότε από το χρεωστικό ποσό των 493.59 ευρώ θα αφαιρούνταν το 20.3% της δωρεάς ( δηλαδή 500 x 20.3% = 101.5) και το συνολικό χρεωστικό ποσό θα ανέρχονταν στα 392.09 ερυώ (493.59 - 101.5). Αυτό σημαίνει ότι στο κράτος έδωσα, εκτός του ποσού που μου αναλογεί από το φόρο εισοδήματος (392.09) και το ποσό της δωρεάς (500). Δηλαδή συνολικά το κράτος πήρε από μένα, τον δυνητικό εθελοντή, 392.09 + 500 = 892.09 ευρώ. Ευτυχώς όμως που δεν το έδωσα, γιατί κέρδισα 398.5 ευρώ.

Παρακάτω επισυνάπτω πίνακα για διάφορα ποσά δωρεάς του δημοσίου χρέους, τα οποία αντιπαραβάλλονται με το πραγματικό χρεωστικό ποσό που πρέπει να αποδοθεί στην εφορία. Τα ποσά των δωρεών είναι εικονικά.


ΔΩΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΎ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ
ΜΕΙΩΣΗ
% ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΩΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
0
493,59
-
-
493,59
500
392,09
101,5
20,3%
892,09
1000
290,59
203
20,3%
1290,59
2000
87,59
406
20,3%
2087,59
2431,5
0
493,59
20,3%
2431,50

Σύμφωνα με το τελευταίο ποσό των 2431.5 ευρώ που έχω δωρίσει εικονικά στο κράτος, προκύπτει ότι το συνολικό χρεωστικό ποσό στην εφορία, μετά την συνολική εκκαθάριση, είναι μηδενικό. Παρόλα αυτά, επειδή δεν έχω δωρίσει το συγκεκριμένο ποσό, αλλά ούτε κάποιο μικρότερο ή μεγαλύτερο, έχω ωφεληθεί εγώ και η οικογένειά μου το ποσό των 1937.91 ευρώ.

Το παραπάνω παράδειγμα μπορεί να είναι προσωπικά, ένα εικονικό γεγονός, όμως δεν είναι αποτρεπτικό για κάποιους άλλους συμπολίτες μας, οι οποίοι εθελοντικά μπορεί να έδωσαν ένα οποιοδήποτε ποσό για να βοηθήσουν στην μείωση του χρέους. Το χρέος όμως, είναι αυτό που δημιουργεί την λίγο ή την πολύ δυσκολία, ανάλογα με την οικονομική επιφάνεια του καθενός,  στην αποπληρωμή των χρεών του, μειώνει το εισόδημά του και θέτει σε κίνδυνο τον ίδιο και την οικογένειά του.

Επομένως, εάν θεωρείται δίκαιο από μέρος του κράτους ο πολίτης να δωρίζει εθελοντικά και από το εισόδημά του το ποσό αυτό, χωρίς το ίδιο το κράτος να του χαρίζει το καθαρό χρεωστικό που προκύπτει (χωρίς το ποσό της δωρεάς), σε περίπτωση που το ποσό της δωρεάς το υπερβαίνει, τότε ως μέλος του κυρίαρχου λαού και επικαλούμενος το νέο σύνταγμα της 27ης Μαϊου 2008 όπως προέκυψε από το ψήφισμα της Η΄Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων και σύμφωνα με το:
  •           Άρθρο 1, παράγραφος 3 του συντάγματος, ότι όλες oι εξoυσίες πηγάζoυν από τo Λαό, υπάρχoυν υπέρ αυτoύ και τoυ Έθνoυς και ασκoύνται όπως oρίζει τo Σύνταγμα
  •           Άρθρo 2, παράγραφος 1 του συντάγματος, ότι O σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας και το
  •           Άρθρo 4, παράγραφος 5 του συντάγματος, ότι οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους

η νομοθετική εξουσία της βουλής των Ελλήνων έχει προβεί σε ψήφιση αντισυνταγματικής φορολογικής νομοθεσίας, καθώς ως φαίνεται δεν συνάδει, ούτε με τον σεβασμό της αξίας των πολιτών, ενώ μεροληπτεί και δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη του τους πολίτες που συνεισφέρουν εθελοντικά και ανάλογα με τις δυνάμεις τους.

Οι αντιπρόσωποι μας δεν θα πρέπει να ξεχνούν ότι ο γνώμονας σε ότι νομοθετούν και πράττουν θα πρέπει να είναι πρώτα η δικαιοσύνη και η αξιοκρατία των πολιτών και μετά τα νούμερα. Όσοι πολίτες, που από αγάπη προς την πατρίδα συνεισφέρουν με τις πράξεις τους, θα πρέπει να ανταμείβονται για να αποτελέσουν το παράδειγμα προς τους υπόλοιπους.

Εάν λοιπόν υπήρχε από μέρους σας ανταμοιβή και σεβασμός, τότε θα διαπιστώνατε ότι θα «κερδίζατε» όχι μόνο τους πολίτες, αλλά και τα νούμερα σας.

Με Τιμή
ένα μέλος του Κυρίαρχου Λαού
Μαγγιώρης Δ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου